10.12.2020

Vihreä Uusiutuva Äänekoski in äksön!

Vihreä mikä ja missä?!?

Vihreä Uusiutuva Äänekoski luotsaa Äänekosken kaupungin vähähiilisyyteen ja kestävään kaupunkikehitykseen. Se tarkoittaa uudenlaisia palveluja, tietoutta, mahdollisuuksia tehdä vastuullisia valintoja, ympäristön huomioimista päätöksen teossa sekä ennen kaikkea yhteistyötä kaupungin ja asukkaiden sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Äänekosken kaupunki liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa – verkostoon (HINKU) 2019 ja tavoittelemme 80% päästö vähennyksiä vuoteen 2030 (vuoden 2007 tasosta). Lue lisää Hinkuverkostosta.

Vihreä Äkis näkyy ja vaikuttaa kaupunkiorganisaation sisällä ja tytäryhtiöissä ympäristöohjelman kautta. Ympäristöohjelmaan on kirjattu kaikkia toimialoja ja tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet ja toimet, joilla energiatehokkuutta parannetaan, kasvihuonekaasuja vähennetään ja luonnon monimuotoisuutta suojellaan.

Visio Äänekosken kestävästä tulevaisuudesta on reilu kiertotalouskaupunki: vuorovaikutteinen ja vähähiilinen kaupunki, jossa ihmiset löytävät uudenlaisia arjen palveluita ja ratkaisuja helpottamaan omaa, maapalloamme vähemmän kuormittavaa, elämää.

Lapset ja nuoret ovat avainasemassa. Vihreä Uusiutuva Äänekoski haluaa antaa nuorille mahdollisuuden toimia ja osallistua aktiivisesti kaupungin kestävään kehitykseen. Sovitamme yhteistyössä Äänekosken koulujen ja kaupungin jäteyhtiön, Sammakkokankaan, sekä Ekokumppaneiden kanssa koulujen arkeen Zero Waste (Nolla Jätettä) toimintakulttuuria.  Tähtäin on jätteettömässä kouluympäristössä ja ympäristökasvatuksesta, jonka avulla oppilaat, ja aikuisetkin, sisäistävät oman käyttäytymisen vaikutukset elinympäristöön meillä ja muualla. Kesällä parin koulun pihalle nousee myös koulupuutarha uudenlaiseksi oppimisympäristöksi ja viihtyisyyden tuojaksi.

Liikenne on yksi tärkeimmistä osa-alueista, johon hankkeessa taklataan. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat suurin päästölähde Äänekoskella, kuten monessa muussakin kunnassa. Vähähiiliset bussit ja muut liikkumisen välineet tulevat osaksi kaupunkikuvaa ja kestävillä liikkumisen palveluilla helpotetaan asukkaiden arkea ja palveluiden saavutettavuutta.

Uusiutuva energia ei jätä ketään kylmäksi. Äänekosken energia välittää jo nyt lähes kaiken lämmön uusiutuvilla energiamuodoilla. Myös aurinkoenergiaa hyödynnetään jo muutamissa kaupungin kohteissa, mutta Äänekoskella on valtava potentiaali sähkön ja lämmön tuotantoon uusiutuvista ja kierrätetyistä lähteistä. Miksi emme hyödyntäisi edullista ja puhdasta energiaa? Jokainen watti puhdasta energiaa on säästöä ihmisten terveydessä sekä maapallon elonkirjossa.

Vihreä kaupunki houkuttelee viihtymään. Äänekoski on luonnon ympäröimä ja asukkaat arvostavat mahdollisuutta päästä helposti metsään ja järvien äärelle. Kaupunkien lähivihreäalueet ovat myös tärkeitä ilmasto- sekä asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Puut ja muut kasvit tarjoavat mahtavia ekologisia palveluita! Tilauksessa on siis lisää vihreää monessa muodossa.

Lähiruoantuotannon ja paikallisen gastronomian kehittäminen luo työtä ja nostaa esiin paikallista kulttuuria, tuottajia ja palvelun tarjoajia, mutta on myös osa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja luonnon monimuotoisuuden suojelemista.

Kuhnamon puistoon rakentuu yhteisöpuutarha, joka yhdistää lähiruoka- ja lähivihreä – teemat. Yhteisöpuutarhasta tulee moninainen lähivirkistysalue ihmisten iloksi ja hyvinvoinnin edistäjäksi. Se toimii lähivirkistysalueena, terapiapuutarhana, oppimisympäristönä ja hyötypuutarhana sekä Biotalouskampuksen tutkimusalustana ja pörriäisten kotina.

Vihreä Äkis pitää sisällään paljon! Etsimme ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen hillitsemiseksi.

Haluatko sinä olla mukana, osa ratkaisua?

Etsimme nyt ihmisiä Uusiutuva äänekoskelainen kokeiluihin, joissa ihmiset pääsevät kokeilemaan vähähiilistä elämäntyyliä hyvillä neuvoilla varustettuina. Kokeilut alkavat kevättalvella 2021.

Ilmoittaudu mukaan ja ole osa ratkaisua!

 

Uusiutuva Äänekoskelainen kutsuu mukaan kaikki kaupunkilaiset!