24.08.2019

Äänekoski panostaa ympäristöystävällisyyteen

Vihreä Uusiutuva Äänekoski – hanke lähti käyntiin kesällä 2019. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupungille ympäristöpolitiikka ja -suunnitelma. Tarkoituksena on saada Äänekosken kaupunki, asukkaat ja kaupungin sidosryhmät toimimaan tavoitteellisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena on myös lisätä kaikkien toimijoiden tietämystä vähähiilisistä ja ympäristöystävällisistä arjen teoista. Mukana hankkeessa ovat kaupungin yhtiöt ja mm. jätehuoltoyhtiö Sammakkokangas Oy.

Kestävä kehitys ja ekologisuus otetaan huomioon kaikessa kaupungin päätöksenteossa. Kaupungin tarjoamat palvelut, sekä toimialojen tehtävät ja niiden ympäristövaikutukset kartoitetaan. Ympäristöohjelman sisältö tulee olemaan toimialakohtainen, sisältäen konkreettiset toimintaohjeet, joiden avulla ympäristötavoitteet saavutetaan.

-Hallinnon työntekijöiltä on tullut toiveita pienistä, mutta arjessa merkittävistä parannustoimista, sanoo hankkeen projektipäällikkö Sirpa Kortelainen.

Yhteistyötä tehdään myös oppilaitosten ja kyläyhdistysten parissa. Kuntalaisia osallistetaan hankkeeseen kuuntelemalla kaupunkilaisten toiveita ja ideoita vihreämmästä Äänekoskesta.

-Tuottamalla ekologisia palveluita, järjestämällä tempauksia ja tapahtumia lisäämme tietämystä kestävästä arjesta. Näin edistämme yhteistä, kestävämpää tulevaisuutta, toteaa Kortelainen.

Äänekosken hyvä arki on tulevaisuudessa myös vihreämpi ja kestävämpi.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 315 000€, josta Keski-Suomen liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 220 500€. Tuen osuus hankkeen tukikelpoisista nettokustannuksista on enintään 70 %.