20.08.2020

Laadukasta yritysneuvontaa poikkeusoloista huolimatta

Kevät on ollut Äänekosken yritysneuvonnassa kiireistä aikaa, kun sadat paikalliset yritykset ovat olleet yhteyksissä ennen kaikkea muuttuneen tilanteen tiimoilta. Yritysneuvoja Sanna Kiuru kommentoi: “On ollut hienoa huomata, kuinka aktiivisesti ja paljon yritykset ovat ottaneet yhteyttä matalalla kynnyksellä”.

Rahoitusta, markkinointia, myyntiä ja digitaalisten keinojen hyödyntämistä

Useat pitkäänkin vakaasti toimineet yritykset ovat olleet yhteydessä yritysneuvontaan varmistaakseen, että toiminta jatkuisi mahdollisimman tehokkaasti myös poikkeuksellisen tilanteen jälkeen. Monissa tapauksissa neuvot liittyvät taloudellisiin tekijöihin ja rahoitusvaihtoehdot ovatkin olleet useiden keskusteluiden ytimessä. Tämän lisäksi myös markkinointiin, myyntiin ja digitaalisten keinojen hyödyntämiseen ja uusiin keinoihin on haettu neuvontaa.

“Yrittäjillä on ollut todella aktiivinen ote tähän kevään tilanteeseen sopeutumiseen ja he ovat halunneet nopeasti vastata sen tuomiin vaatimuksiin”, Sanna kertoo. Yritysten toiminnalle korona-aika on tarkoittanut monia eri asioita: asiakkailla on uusia tarpeita ja toisaalta samoja vanhoja tarpeita, joihin täytyy vain vastata eri tavalla. Erityisen hienoa on ollut, että kevään aikana on perustettu useita uusiakin yrityksiä ja monessa yrityksessä on tunnistettu uusia mahdollisuuksia esimerkiksi verkkokauppaan tai saavutettavuuteen liittyen.

Miten Äänekosken kaupunki on tukenut yrittäjiä poikkeustilanteessa?

Äänekosken kaupunki tekee useita toimia auttaakseen paikallisia yrityksiä selviämään ja kukoistamaan poikkeuksellisessa tilanteessa. Erityisesti koronan tuomista muutoksista ja mahdollisuuksista tiedottamiseen on panostettu ja pyritty kokoamaan ajantasaista tietoa, jotta yrittäjät löytäisivät tiedon helposti yhdestä paikasta. “…ja toki sitten ihan neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse, oli kyse sitten vaikka rahoitusvaihtoehdoista tai liiketoiminnan kehittämisestä”, Sanna kertoo.

Kaupunki myöntää myös juuri korona-aikaan tarkoitettua lainaa, jota paikalliset yrittäjät voivat hakea ja saada nopeasti käyttöön. Yritysten kulurakennetta tuetaan myös mahdollisuudella hakea vuokranalennusta kaupungin vuokraamissa kiinteistöissä. Yksinyrittäjiä on avustettu myös heille suunnatun valtakunnallisen avustuksen hakemisessa.

Lisäksi sosiaalisessa mediassa pyritään nostamaan esille paikallista osaamista ja yrittäjyyttä “Support your local” -kampanjalla, jossa esitellään äänekoskelaisia yrityksiä ja heidän palveluitaan. “On ollut hienoa huomata, että moni yritys on hyödyntänyt tarjoamaamme apua. Esimerkiksi rahoituksia on myönnetty paljon ja on saatettu löytää aivan uusia ratkaisuja liiketoimintaan tai yhteistyökumppaneita”, Sanna kertoo.

Paluu “uuteen normaaliin”

“Yritysmaailmassa odotetaan kyllä kesää innolla ja etenkin rajoitusten osittainen purku otetiin ilolla vastaan. Nyt ikään kuin päästiin palaamaan normaalimpaan arkeen”, Sanna kertoo. Myös paikallista osaamista ja tekemistä arvostetaan selkeästi ja sille on suuri tarve – ihmiset haluavat ostaa tuotteita ja palveluita läheltä ja helposti. Sanna korostaa yritysten kekseliäisyyttä ja aktiivisuutta: “Yrityksille jatkuva kehitys on erittäin tärkeää ja heidän pitää pystyä toimimaan erilaisissa tilanteissa ja muuttuvassa maailmassa. Hyvin moni yritys onkin löytänyt uusia mahdollisuuksia ja tapoja toimia ja sellainen usko tulevaan on ollut vahvaa!”

Yritysneuvonnan Sannan ja Esan terveiset yrittäjille ovat selkeät: Kannattaa olla yhteydessä jos on mitään yrittäjyyteen liittyvää mielessä! Yritysneuvonta on maksutonta ja suunnattu Äänekoskella toimiville yrityksille ja toimintaa sinne suunnitteleville.