21.08.2020

Kapeenniemen virkistys -ja luontokohdetta kehitetään monipuolisesti

Äänekosken kaupunki tekee Kapeenkosken virkistysalueella tänä kesänä useita kehittämistoimenpiteitä. Uusin niistä on esteetön, 130 metriä pitkä maalaituri, joka palvelee alueella liikkuvia ulkoilijoita.

Virkistyskäyttö ja matkailupalvelut alueella

Kapeenkosken harjualue, kosket sekä rantatörmä muodostavat luonnonsuojelullisesti arvokkaan alueen. Jyrkän rantatörmän maa-aines kuluu erittäin nopeasti, mikä näkyy etenkin juurakoiden esiin tulona ja rinteen sortumana. Osansa kulumiseen ovat tuoneet entisestään lauhtuneet talvet. Turvallinen liikkuminen ja luonnon säilyminen alueella taataankin jatkossa keskittämällä kulku merkityille poluille. Uudet kyltitykset alueelle saadaan jo juhannuksen jälkeen. Tällöin on valmis myös esteetön reitti, 130 metriä pitkä maalaituri, jolta on upeat näköalat. Kuten aiemminkin Myllylle pääsee kulkemaan päätietä avoimien ovien aikaan, kun alueen yrittäjällä ei ole yksityistilaisuutta.

Kapeenkoski sai keväällä 2020 uudet, energiset yrittäjät, jotka haluavat osaltaan turvata alueen luonnon säilymistä ja kestävää retkeilyä.

– Matkailijoita on ollut erittäin hyvin liikkeellä purkautuneiden rajoitusten jälkeen, ja olemmekin saaneet paljon varauksia yksityistilaisuuksiin. Myllyniemen alue pidetään rahoitettuna, ja vierailemaan pääsee avoimien ovien aikaan. Myllyssä olemme pitäneet jo useampaan kertaan kaikille avointa kahviota ja tulemme pitämään vuosittain lapsille ja nuorille avoimen kalastuspäivän, Kapeenkoski Travelin yrittäjä Jani Himanko kertoo.

Myös jatkossa yrittäjillä on tavoitteena pitää kahviota auki aina, kun varaustilanne ja resurssit sen sallivat. Lisäksi vilkkaimman kauden ulkopuolella on toiveissa voida pitää erilaisia avoimia tilaisuuksia alueella.

Matkailua kehitetään Äänekoskella kestävyyden ja käytettävyyden näkökulmasta

Matkailuelinkeino tukee osaltaan Ääneseudun elinvoimaa, viihtyvyyttä sekä luontoaluiden säilymistä myös tulevaisuudessa. Kapeenkosken retkeily -ja virkistysalueen kehittäminen aloitettiin keväällä 2020 ja hankkeen rahoitus saatiin Leader Viisarin maaseudun kehittämisrahoituksesta. Kehittämishankkeeseen kuuluu alueen retkeilyreittien viitoittaminen, uusien infotaulujen sisällöntuotanto, reitin kartoitus Kapeekoskelta Patamankalliolle sekä jo valmistunut esteettömän reitin kunnostus Kapeenkosken Repenpolulle. Kapeenkosken kunnostustyöt sijoittuvat tulevalle kesälle ja syksylle, mutta aluetta voi silti käyttää normaalisti retkeilyyn. Reitin varrelle tulee levähdyspaikkoja näköalalevikkeillä ja alueen historiaan, kulttuuriin ja maantieteeseen sekä hyvinvointiin teemoitettuja infotauluja. Myös ulkoliikuntareitti toteutuu alueella yhteistyössä digisti kylässä -hankkeen kanssa.

– Kapeenkosken reittejä lähdettiin kunnostamaan ennen kaikkea alueen kestävyyssyistä. Kapeenkosken maasto on hiekkaharjustoa, joka on erittäin kulumisherkkää paljon käytettyjen polkujen ja veden virtauksen johdosta. Tarkoituksena on kunnostaa tulevina vuosina muitakin osia reitistöstä eroosioherkimmiltä alueilta Kapeenkoskella, kaupungin matkailu- ja markkinointiasiantuntija Saana Peurasaari kertoo.